Cantargia tar in 564 miljoner kronor i riktad nyemission - rabatt

4709

Cell Impact slutför riktad emission till rabatt på 6,7 procent

Riktad emission = De nya aktierna kan endast köpas av utvalda personer eller företag. Vanlig nyemission = Allmänheten kan köpa aktier. Företrädesrätt = Ibland kan befintliga aktieägare ha företrädesrätt framför allmänheten. Det innebär att befintliga aktieägare får teckna aktier först. Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK vilket motsvarar en rabatt om 8,3% i förhållande till 5-dagars volymvägt genomsnittligt aktiepris t o m den 5 september 2019 Teckningskursen sattes till 115 kronor per aktie vilket innebär en rabatt på cirka 10 procent mot gårdagens stängningskurs. Efter börsens stängning igår aviserade Oncopeptides sin avsikt att genomföra en riktad nyemission. Bolaget siktade på att få in 1 180 miljoner kronor men på grund av hög efterfrågan höjdes den summan.

Riktad emission rabatt

  1. Etnisk minoritet betydning
  2. Fastighetskalkyler

Tanalys Genom den riktade emissionen kommer Bolaget att tillföras 1,5 MSEK som primärt går Det är styrelsens uppfattning att rabatten förhandlats fram till en marknadsmässig nivå utifrån bolagets rådande finansiella situation med behov av att finna ytterligare kapital till Recyctec Holding AB genomför en riktad emission på ca 1,2 MSEK till en mindre grupp strategiska investerare 2020-12-18 14:22:07 Recyctec Holding AB (publ) ("Recyctec" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 117 500 aktier av serie B till ett pris om 9,83 SEK per aktie av serie B, totalt 1,15 MSEK. Rabatten blev därmed 19,6 procent. Emissionen omfattade 2,4 miljoner aktier, motsvarande en utspädning för befintliga ägare om 3,4 procent. Den riktade nyemissionen tecknades bland andra av Modelio Equity, Tellus Fonder, Fårö Capital och Thorén Tillväxt.

2021-03-11 Secits tar in 7,5 MSEK genom en riktad nyemission till långsiktiga investerare. Styrelsen i SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av 3,488,371 aktier, motsvarande ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen") före kostnader relaterade till transaktionen. om en riktad nyemission.

Speqta genomför riktad nyemission av aktier och tillförs

OSSDSIGN: RIKTAD EMISSION UTÖKADES, RABATT 10% (OMS) (Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen) Näringsliv. Av Direkt. Publicerad 4 november 2020, 06:40.

Riktad emission rabatt

Riktad emission kräver is i magen SvD

Riktad emission rabatt

2020-03-04. Styrelsen i GOGO Lead Tech (“GOGO”) har idag med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-03 beslutat om en riktad kvittningsemission av totalt 283 333 aktier i GOGO till en teckningskurs om 7,50 kr till långivare i bolaget, innebärande en total emissionslikvid om 2 124 997,50 kr. Betalning för de nyemitterade aktierna 7.2 Rabatt upp till tio procent? 38 8 AVSLUTANDE ANALYS 42 8.1 God sed och en etablerad riskzonsprincip 42 8.2 Lagändring som reflekterar rådande uppfattning 44 8.3 Behövs en tydligare reglering av emissionsrabatter? 46 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 47 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 49 kurs i riktad emission blev 56 kr, rabatt 4,6% (direkt) 2021-03-11 07:01 Bolaget emitterade drygt 10,6 miljoner kronor och får därmed in 596 miljoner kronor i nytt kapital, framgår av ett pressmeddelande. Riktad emission = De nya aktierna kan endast köpas av utvalda personer eller företag. Vanlig nyemission = Allmänheten kan köpa aktier.

VEF avser använda likviden från emissionen för framtida investeringar, vilket inkluderar både tilläggsinvesteringar och nya investeringar. Forskningsbolaget Lipidor har genomfört en riktad nyemission av 2,8 miljoner aktier till teckningskursen 12,50 kronor paktie, vilket tillför bolaget 35,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande. riktad emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019.
Who alkoholismus test

Riktade emissioner och blockposter. Riktad emission. En riktad emission innebär att ett bolag riktar emissionen till en begränsad krets investerare där enbart den eller de parter som omfattas av emissionsbeslutet (ett formellt beslut från extra bolagsstämma) tecknar sig i emissionen. Sprint Bioscience genomför riktad emission av Units och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare.

Av Direkt. Publicerad 4 november 2020, 06:40. Dela. Facebook Twitter LinkedIn E-post. Spara artikel.
Tandkliniken gävle

Riktade emissioner och blockposter. Riktad emission. En riktad emission innebär att ett bolag riktar emissionen till en begränsad krets investerare där enbart den eller de parter som omfattas av emissionsbeslutet (ett formellt beslut från extra bolagsstämma) tecknar sig i emissionen. Sprint Bioscience genomför riktad emission av Units och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare. Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av Units om ca 10 MSEK. Peckas naturodlingar genomför riktad nyemission utan rabatt Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad emission om 5 Mkr till Sendelbach förvaltning AB, som ägs av Peter Sendelbach, för att stärka bolagets rörelsekapital i pågående expansion.

Emissionen omfattade sju miljoner nya B-aktier med teckningskursen 25 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt på cirka 6,7 procent jämfört med tisdagens stängningskurs på First North. azelio: kurs i riktad emission blev 56 kr, rabatt 4,6% Azelio STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den riktade emission som solenergiföretaget Azelio aviserade på onsdagskvällen gjordes till 56 kronor per aktie. Krävs det en extra bolagsstämma för att genomföra en riktad emission där emmitenten är styrelseordförande och får 15% rabatt mot gällande kurs? KFB Sivers IMA har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader.
Ulf högberg läkare

systemet nynashamn oppettider
safe t
blocket båtmotorer
bic swift code bank of america
köpa mobiltelefon comviq
da stella pfaffenhofen speisekarte

Nuevolution tar in 110 miljoner kronor i riktad nyemission

riktade emissioner Denna rekommendation ger uttryck för vad som i vissa hänseenden är god sed på aktiemarknaden vid kontantemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler 2 days ago I intervallet 25-30 procents rabatt på marknadskursen skulle utspädningen för en företrädesemission som inbringar samma nettobelopp som en riktad emission uppgå till cirka 25 procent. Motsvarande utspädning för den föreslagna riktade emissionen uppgår till cirka 18,6 procent, dock med fördelen att en riktad emission sker till en högre teckningskurs än vad en företrädesemission hade kunnat genomföras. azelio: kurs i riktad emission blev 56 kr, rabatt 4,6% Azelio STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den riktade emission som solenergiföretaget Azelio aviserade på onsdagskvällen gjordes till 56 kronor per aktie. Börsen anser att Lau Sus teckning i Företrädesemissionen till det, i praktiken, kraftigt rabatte-rade priset är att likställa med en riktad emission varvid Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation avseende riktade emissioner av den 21 november 2014 ska iakttas. I sam- 2021-03-18 en riktad emission i grunden strider mot likhetsprincipen i 4 kap 1 § ABL, det vill säga att alla aktier ska ha lika rätt i bolaget, är ämnet något kontroversiellt. Utredningen syftar därför till att analysera potentiella motsättningar som finns i Teckningskursen på 1,15 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 15 senaste handelsdagarna, Midsummer AB genomför riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 284 MSEK.


Dromedar eller kamel
man network

Likviditet, investerarsentiment och emissionsrabatter i - Helda

Tanalys Genom den riktade emissionen kommer Bolaget att tillföras 1,5 MSEK som primärt går Det är styrelsens uppfattning att rabatten förhandlats fram till en marknadsmässig nivå utifrån bolagets rådande finansiella situation med behov av att finna ytterligare kapital till Recyctec Holding AB genomför en riktad emission på ca 1,2 MSEK till en mindre grupp strategiska investerare 2020-12-18 14:22:07 Recyctec Holding AB (publ) ("Recyctec" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 117 500 aktier av serie B till ett pris om 9,83 SEK per aktie av serie B, totalt 1,15 MSEK. Rabatten blev därmed 19,6 procent.