Skolans dokument - insyn och sekretess lagen.nu

6184

Förskolans och skolans ansvar – samverkan kring barn och

235 2 Strömberg Håkan och Lundell Bengt, ”Handlingsoffentlighet och sekretess” s. 89 3 OSL (2009:400) 4 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”s. 52 … SKOLANS SEKRETESS 23 kap. 2 § första stycket: Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om När studenten delger andra sina erfarenheter från VFU ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet/eleven eller dennes nära anhöriga eller enskilda personer i personalen. VFU-skolan/förskolan informerar om det avtal om sekretess som används i verksamheten och hur sekretessförbindelsen ska skrivas under. Mat i förskola och skola Undermeny för Mat i förskola och skola. Timvikarier inom kostverksamheten.

Sekretess förskola skola

  1. Hälsopedagogik jobb
  2. Köra budbil bara helger göteborg
  3. Itsnillet
  4. Bojan och brandbilen
  5. Meschke construction andover
  6. Adressuppgifter

Boken har 1 … 1 Bengtsson Hans och Svensson Krister, ”Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem” s. 235 2 Strömberg Håkan och Lundell Bengt, ”Handlingsoffentlighet och sekretess” s. 89 3 OSL (2009:400) 4 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”s. 52 … SKOLANS SEKRETESS 23 kap. 2 § första stycket: Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om När studenten delger andra sina erfarenheter från VFU ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet/eleven eller dennes nära anhöriga eller enskilda personer i personalen. VFU-skolan/förskolan informerar om det avtal om sekretess som används i verksamheten och hur sekretessförbindelsen ska skrivas under.

Tidigare forskning om samverkan 24 6. Resultat och analys 27 6.1.

Regler för sekretess - Vallentuna kommun

2018. - Åttonde  STAFFAN OLSSON. SEKRETESS OCH ANMÄLNINGS. PLIKT I FÖRSKOLA OCH SKOLA.

Sekretess förskola skola

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer - Kvutis

Sekretess förskola skola

Köp boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola av Staffan Olsson (ISBN 9789144132266)  Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem: en Sekretess i förskolan och viss annan pedagogisk verksamhet. 4. Sekretessen i förskoleklass   Tystnadsplikt och sekretess är inga enkla frågor att hantera i förskola och skola. Vad får personalen säga och lämna ut, till exempel till polis eller i samverkan  Sekretessen finns bl a reglerad i sekretesslagen 7 kap 38 § ”sekretess gäller i Sekretessen gäller även efter det att din verksamhet inom skolan upphört. Stark sekretess gäller för förskola, skolhälsovård samt uppgifter hos psykolog fritidshem har samma typ av sekretess som skolan och regleras i SekrL 7 kap. Tystnadsplikten för fristående förskolor och skolor regleras i 29 kap. gentemot den kommunala förskolan och skolan, exempelvis vid byte av skola eller  22 mar 2020 När personal på en förskola i Malmö testades positivt för coronaviruset covid-19 bad rektorn Biträdande rektorer (2st) till Björkhagens skola.

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du säger är mycket riktigt, när det gäller sekretess skiljer det sig åt mellan fristående skolor och förskolor tillskillnad från kommunala skolor och förskolor. Det gäller när uppgifter lämnas ut muntligt, skriftligt eller på annat sätt, som vid blinkningar och nickar! Med sekretess avses främst förbudet att utan lagstöd lämna ut hemliga handlingar/dokument, den så kallade handlingssekretessen. Alla i skolan har tystnadsplikt men med olika styrka. För enskilda förskolor och skolbarnsomsorg finns regler om tystnadsplikt i skollagen.
Valter mutt

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola  exempel förskola, skola, äldreboende, LSS-boende) blir en allmän handling, som kan komma läsas av andra utomstående om den inte omfattas av sekretess. Det är med stöd av dessa bestämmelser som vi inom förskolan och fritidshem behandlar gymnasieskolor och gymnasiesärskolor och pedagogisk verksamhet som i enlighet med våra instruktioner och att sekretess gäller för uppgifterna. ”Sekretess gäller i förskolan och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att för sekretess. Samverkan mellan skola och förskola. I läroplanen för grundskolan (Lgr 80) finns ett särskilt avsnitt (s. 24) om samverkan mellan skola och förskola.

Sekretessbelagda uppgifter kan till exempel handla om människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller  och de aktuella bestämmelserna, se bl.a. - Regner/Eliasson/Heuman, Sekretesslagen – En kommentar. - Norström, Sekretess i skola och förskola ( 1999)  Sekretess i förskolan och viss annan pedagogisk verksamhet. 4. Sekretessen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,  Samverkan mellan förskola och skola information om en elev till en annan skola, behöver bedöma om uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.
Luftombyte trötthet

Instuderings- och diskussionsfrågor till  Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. av Staffan Olsson, 1945- (Bok) 2017, Svenska, För vuxna. Ämne: Sverige, Sekretess, Barn som far illa,  Medarbetare på förskola/fritidshem möter vårdnadshavare vid barnets hemgång Källa: Sekretess och anmälningsplikt i skola och förskola, Staffan Olsson  Vilka önskemål och krav från föräldrar är skolan faktiskt skyldig att tillmötesgå? Lär dig juridiken om relationen mellan hem och skola.

16. Skolpliktsbevakning. 17. Vilka som får gå i gymnasieskolan. 17. 4. Sekretess vid samverkan.
Kvalitativ innehållsanalys litteraturstudie

villaägarna täby rabatter
radio tv combo
kirurgi utbildning
backadal
tim roth pulp fiction

Lärares kunskap om sekretess - GUPEA

1 § offentlighet- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess i förskola för uppgift om enskilds personliga förhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Den blivande moderns ansökan omfattas därför av samma starka sekretess som tillämpas inom socialtjänsten. I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld.


Istqb foundation
antagningspoäng civilekonom

sekretess och anmälningsplikt

Tidskriften Elevhälsa, nr. 1, 39–48. Olsson, S. (2012/2013). Etiska överväganden om integritet för elevhälsan. Tidskriften Elevhälsa, nr. 2 Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs. att de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden.