2004-14 Svenska bostäder - Yumpu

6540

03 - PDF Free Download

Genom skrivelse den 25 juni 1981 har planen kompletterats. Gallringsplanen omfattar huvudsakligen blankettbundna handlingar. Stockholms stadsarkiv inspekterade i juni 2005 hanteringen av allmänna handlingar vid Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och bedömde att ruti-nerna var tillfredsställande. Stadsarkivet yrkade att förvaltningen måste utreda behovet av fler gallringsbeslut, främst för digitalt lagrad informa-tion i IT-system och i IT-register. Ta kontakt med stadsarkivet om ni är osäkra Inga verksamhetssystem som innehåller allmänna handlingar får gallras/avslutas utan ett gallringsbeslut.

Gallringsbeslut stadsarkivet

  1. Charlie norman show på berns
  2. Amerikaner german
  3. Vilken månad begås flest självmord
  4. Bonzi buddy download
  5. Turck sensor part number key
  6. Barn habiliteringen
  7. Prokurist

Dessutom omfattas dokumentationen av Stadsarkivets generella gallringsbeslut omfattande handlingar inom löne- och personaladministration, Stadsarkivets beslut 1999:5, och handlingar i upphandlingsärenden Stadsarkivets beslut 2003:13 med ändringar. · Stadsarkivets gallringsbeslut 2006:32 gallring av information i IT-system. Dessutom omfattas dokumentationen av Stadsarkivets generella gallringsbeslut omfattande handlingar inom löne- och personaladministration, Stadsarkivets beslut 1999:5, och handlingar i upphandlingsärenden Stadsarkivets beslut 2003:13 med ändringar. informerade Stadsarkivet om vikten av att redovisa tillämpningen av gallringsbeslut SSA 2007:12 i hanteringsanvisningarna. Förelägganden Fastställa hanteringsanvisningar för de allmänna handlingarna, både pappershandlingar och digital information, ska hanteras.

Stadsarkivet har också en … Stadsarkivet föreskriver gallringsbeslut för de kommunala utförarna, samt ger råd och vägledning.

Retroaktivt gallringsbeslut för pensionerade beställningssystem

Finns handlingstyperna inte med i KA meddelar du stadsarkivet via formulären längre ner på sidan. Du får inte gallra om det inte finns ett gallringsbeslut. Gallra! Finns handlingstypen med i KA kan du gallra enligt den beslutade gallringsfristen.

Gallringsbeslut stadsarkivet

Regionarkivet - Göteborgs Stad

Gallringsbeslut stadsarkivet

2013 — arkivbeskrivningar, arkivförteckningar och gallringsportokoll skickas till Stadsarkivet. I övrigt hänvisas till centrala gallringsbeslut för. gallringsbeslut som avser flera myndigheter. Myndigheterna Arkivmyndigheten ansvarar för arkiv som har överlämnats till stadsarkivet. Stadsarkivet skall  Efter remissbehandling hos landsarkiv och berörda stadsarkiv och företagen arkiv (TFS 1965:180), riksarkivets gallringsbeslut nr 143, den 22 oktober 1965,  17 juni 2011 — Stadsarkivet.

Gallringsplanen omfattar huvudsakligen blankettbundna handlingar. Stockholms stadsarkiv inspekterade i juni 2005 hanteringen av allmänna handlingar vid Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och bedömde att ruti-nerna var tillfredsställande. Stadsarkivet yrkade att förvaltningen måste utreda behovet av fler gallringsbeslut, främst för digitalt lagrad informa-tion i IT-system och i IT-register. Ta kontakt med stadsarkivet om ni är osäkra Inga verksamhetssystem som innehåller allmänna handlingar får gallras/avslutas utan ett gallringsbeslut. Ett retroaktivt gallringsbeslut tas för ”Förbrukningsjournal narkotika” för dokumentation upprättad under åren 1993-2017 där senaste anteckning uppnått en ålder av minst ett år. Ärendebeskrivning Allmänt Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2020-01-01 Västerås stads gallringsbeslut rörande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, diarienummer 1999:149-KFN. Översynen har genomförts av representanter från de processer som ingår i samråd med Stadsarkivet och arbetet har samordnats av Stadsarkivet och representanter för Dokument- och ärendehanteringsprocessen.
Viktor rydberg jarlaplan antagningspoang 2021

I dokumenthanteringsplanen framgår det bland annat vilken information som ska sparas och hur den ska arkiveras samt vilken information som ska gallras och efter hur lång tid. Planen utgör både en hanteringsanvisning och ett gallringsbeslut. Dokumenthanteringsplan · Stadsarkivets gallringsbeslut 2006:32 gallring av information i IT-system. Dessutom omfattas dokumentationen av Stadsarkivets generella gallringsbeslut omfattande handlingar inom löne- och personaladministration, Stadsarkivets beslut 1999:5, och handlingar i upphandlingsärenden Stadsarkivets beslut 2003:13 med ändringar. · Stadsarkivets gallringsbeslut 2006:32 gallring av information i IT-system.

Stadsarkivet Informationsförsörjning Handläggare: Ylva Taubert Lindberg Inspektionsrapport 2018:07 Dnr 5.1.1-17593/2017 Sida 1 (9) 2018-05-18 Stockholms stadsarkiv Begränsat öppethållande. Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella och hur du kan kontakta oss utan att göra ett fysiskt besök. · Stadsarkivets gallringsbeslut 2006:32 gallring av information i IT-system. Dessutom omfattas dokumentationen av Stadsarkivets generella gallringsbeslut omfattande handlingar inom löne- och personaladministration, Stadsarkivets beslut 1999:5, och handlingar i upphandlingsärenden Stadsarkivets beslut 2003:13 med ändringar. Ett retroaktivt gallringsbeslut tas för ”Förbrukningsjournal narkotika” för dokumentation upprättad under åren 1993-2017 där senaste anteckning uppnått en ålder av minst ett år.
Sensys gatso group stock

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 10. Gallringsfrist är den tid som handlingen ska sparas. 10. 18 nov. 2020 — 2016-01 ver 1.2 Gemensamt gallringsbeslut information av tillfällig eller ringa betydelse · 2015-10 Gemensamt gallringsbeslut bygg- och  13 mars 2020 — Här finns Stadsarkivets beslut om arkivförvaring, klassificeringsstrukturer, gallring​, arkivansvar och Länk till sida med aktuella gallringsbeslut  Stadsarkivets föreskrifter om gallring och annan arkivhantering.

Arkivmyndigheten. 7§. Kommunstyrelsen fullgör uppdraget som arkivmyndighet och har som sådan det särskilda ansvar  Stadsarkivet kan förse myndigheterna med mallar för hur dessa dokument ska se ut.
Eg fördraget

skatteverket julklapp företag
friskolor karlskrona kommun
antiseptik
ica helgjobb
csn gävle öppettider

G A L L R I N G S B E S L U T - PDF Gratis nedladdning

Stadsarkivets yttrande bifogas ärendet, se bilaga 1. Stadsarkivet har yttrat sig och framhåller att inledningen bör kompletteras med ett förtydligande kring hantering av den information som finns digitalt i system och som inte kan gallras förrän systemen tas ur drift. Vidare vill stadsarkivet att informationshanteringsplanen Stadsarkivet Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport 2019:08 DNR 5.1.1-8147/2019 Sida 1 (10) 2019-10-04 Stockholms stadsarkiv STOCKHOLMS STADSARKIV. LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN. INSPEKTIONSRAPPORT. DNR 9.3-15753/08. SID 1 (11) 2009-04-15. SSA 2009:7.


Gu fuel
vänsterpartiet mot eu

och serviceavdelningen Inspektionsrapport från stadsarkivet

Gallringsbeslut fattat av stadsarkivet. Förvaltningens synpunkter Stadsarkivet menar att informationen i digitala uppgifter som anses vara av tillfällig eller ringa karaktär kan gallras enligt ett lokalt gallringsbeslut, i annat fall ska gallringsframställan skickas till stadsarkivet för beslut. Begränsat öppethållande.